serial

>>> Výsledky Seriálu RUNdál 2020.<<<

PROPOZICE SERIÁLU RUNdál 2020

RUNdál je připravován pro všechny věkové kategorie a především pro milovníky sportu a zdravého životního stylu. Jedná se o seriál čtyř běžeckých závodů z nich každý reprezentuje jedno roční období. Účastníci budou bodováni podle pořadí a na zimním závodě bude vyhlášen celkový vítěz v každé kategorii.

Výsledky seriál RUNdál 2019

Výsledky seriál RUNdál 2018

l

TERMÍNY ZÁVODŮ 2020
JARNÍ12.6.2021 - sobota - PROBĚHLO
LETNÍ20.6.2020 - sobota - PROBĚHLO
PODZIMNÍ25.9.2021 - sobota - PROBĚHLO
ZIMNÍ4.12.2021 - sobota ZMĚNA !!!

Přihláška
Zimní RUNdál 2020

Pro přihlášení na jednotlivé závody přejděte na stránku daného závodu.

RUNdal-shop

E-shop
RUNdál

KATEGORIE
Benjamínky, Benjamíniročníky 2016 a mladší
Předžákyně, Předžáciročníky 2013 a 2015
Mladší žákyně, Mladší žáciročníky 2010 - 2012
Starší žákyně, Starší žáciročníky 2007 - 2009
Dorostenky, Dorostenciročníky 2003 - 2006
Ženy Aročníky 2002 - 1981
Ženy Bročníky 1980 a starší
Muži Aročníky 2002 - 1981
Muži Bročníky 1980 - 1967
Muži Cročníky 1966 a starší

STARTOVNÉ PRO SERIÁL 2020 - zahrnuje start na všech závodech a zařazení do seriálu RUNdál 2020
Mládeždo 15.3.2020cena: 340 Kč
Ženy/Mužido 15.3.2020cena: 650 Kč

STARTOVNÉ JEDNOTLIVÉ ZÁVODY
Mládež100 Kč online přihláška; 150 Kč na místě
Ženy/Muži200 Kč online přihláška; 300 Kč na místě
Přeregistrace předem zdarma je možná před závodem do data viz. jednotlivé závody. Na místě s poplatkem 50 Kč.

Každý závodník obdrží startovní číslo, občerstvení a elektronický diplom. Na závod mu bude také zapůjčen čip, který se po závodě vrací výměnou za účastnickou medaili, která je připravena pro prvních 350 uhrazených registrací.

Bodování seriálu
1.místo-500 b.; 2.místo-490 b.; 3.místo-481 b.; 4.místo-473 b.; 5.místo-466 b.;
6.místo-460 b.; 7.místo-455 b.; 8.místo-451 b.; 9.místo-448 b.; 10.místo-446 b.;
Další získává o 1 b. méně než předchozí.

CENY - Finanční odměny v závodech dospělých, věcné ceny ve všech kategoriích.

OSTATNÍ USTANOVENÍ
-Závodníci jsou povinni připnout startovní číslo viditelně na hrudníku.
-Každý svým startem souhlasí, že startuje na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
-Závodníci musí dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat závazná pravidla silničního provozu.
-Závodů se smí zúčastnit pouze registrovaní a odprezentovaní závodníci, kteří uhradili startovné v plné výši.
-V případě uvedení špatného ročníku narození bude závodník diskvalifikován.
-Přísně se zakazuje běžet mimo plánovanou trať závodů.
-Závody se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky (výjimkou je zvýšené riziko ohrožení zdraví účastníků).

FB - RUNdál


PARTNEŘI SERIÁLU ZÁVODŮ RUNdál 2020

SLS3 Živan Enervit Joros Illík


TOPlist