serial
Podzimní RUNdál 2020 - REGISTRACE - SPUŠTENA

Kapacita závodu 350 účastníků.

PROPOZICE SERIÁLU RUNdál 2020

RUNdál je připravován pro všechny věkové kategorie a především pro milovníky sportu a zdravého životního stylu. Jedná se o seriál čtyř běžeckých závodů z nich každý reprezentuje jedno roční období. Účastníci budou bodováni podle pořadí a na zimním závodě bude vyhlášen celkový vítěz v každé kategorii.

Výsledky seriál RUNdál 2019

Výsledky seriál RUNdál 2018

l

TERMÍNY ZÁVODŮ 2020
JARNÍ27.3.2021 - sobota ZMĚNA !!!
LETNÍ20.6.2020 - sobota
PODZIMNÍ26.9.2020 - sobota
ZIMNÍ5.12.2020 - sobota

Přihláška
Podzimní RUNdál 2020

Pro přihlášení na jednotlivé závody přejděte na stránku daného závodu.

Seriálové trička RUNdál (funkční tričko), cena 250 Kč. Vyzvednutí proběhne na Letním RUNdálu 20.6.2020.

trikoRUNdal

Objednávka
Tričko RUNdál

KATEGORIE
Benjamínky, Benjamíniročníky 2016 a mladší
Předžákyně, Předžáciročníky 2013 a 2015
Mladší žákyně, Mladší žáciročníky 2010 - 2012
Starší žákyně, Starší žáciročníky 2007 - 2009
Dorostenky, Dorostenciročníky 2003 - 2006
Ženy Aročníky 2002 - 1981
Ženy Bročníky 1980 a starší
Muži Aročníky 2002 - 1981
Muži Bročníky 1980 - 1967
Muži Cročníky 1966 a starší

STARTOVNÉ PRO SERIÁL 2020 - zahrnuje start na všech závodech a zařazení do seriálu RUNdál 2020
Mládeždo 15.3.2019cena: 340 Kč
Ženy/Mužido 15.3.2019cena: 650 Kč

STARTOVNÉ JEDNOTLIVÉ ZÁVODY
Mládež100 Kč online přihláška; 150 Kč na místě
Ženy/Muži200 Kč online přihláška; 300 Kč na místě
Přeregistrace předem zdarma je možná před závodem do data viz. jednotlivé závody. Na místě s poplatkem 50 Kč.

Každý závodník obdrží startovní číslo, občerstvení a elektronický diplom. Účastnická medaile je připravena pro prvních 350 uhrazených registrací.

Bodování seriálu
1.místo-500 b.; 2.místo-490 b.; 3.místo-481 b.; 4.místo-473 b.; 5.místo-466 b.;
6.místo-460 b.; 7.místo-455 b.; 8.místo-451 b.; 9.místo-448 b.; 10.místo-446 b.;
Další získává o 1 b. méně než předchozí.

CENY - Finanční odměny v závodech dospělých, věcné ceny ve všech kategoriích.

OSTATNÍ USTANOVENÍ
-Závodníci jsou povinni připnout startovní číslo viditelně na hrudníku.
-Každý svým startem souhlasí, že startuje na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
-Závodníci musí dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat závazná pravidla silničního provozu.
-Závodů se smí zúčastnit pouze registrovaní a odprezentovaní závodníci, kteří uhradili startovné v plné výši.
-V případě uvedení špatného ročníku narození bude závodník diskvalifikován.
-Přísně se zakazuje běžet mimo plánovanou trať závodů.
-Závody se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky (výjimkou je zvýšené riziko ohrožení zdraví účastníků).

FB - RUNdál


PARTNEŘI SERIÁLU ZÁVODŮ RUNdál 2020

Decathlon Živan Usušto Joros Illík
Program SLS3 Enervit Kodecar Nextbike


TOPlist