serial
DŮLEŽITÉ!!!

Milé běžkyně a běžci, všichni určitě sledujete situaci okolo COVIDU – 19 a s lítostí opět musíme oznámit, že letošní Zimní RUNdál, který se měl konat 5. 12. 2020 nebude. Čekali jsme do poslední chvíle, ale vládní opatření nám teď momentálně nedovolují podobnou akci zorganizovat. Je dost možné, že v příštích dnech a týdnech se možná některá opatření budou postupně rozvolňovat, ale na toto spoléhat už nemůžeme, protože později v tak krátkém čase a nejistotě bychom nebyli schopni náš závod zorganizovat, tak aby byl na úrovni předchozích ročníků.

Co se týče všech přihlášek (i na celý seriál), ty se automaticky přesouvají na příští rok, a to na 4. 12. 2021.

Přejeme všem, ať tuto nelehkou situaci zvládnete hlavně ve zdraví a všichni se na Vás těšíme v příštím roce.

S pozdravem, Tým RUNdál.

PROPOZICE SERIÁLU RUNdál 2020

RUNdál je připravován pro všechny věkové kategorie a především pro milovníky sportu a zdravého životního stylu. Jedná se o seriál čtyř běžeckých závodů z nich každý reprezentuje jedno roční období. Účastníci budou bodováni podle pořadí a na zimním závodě bude vyhlášen celkový vítěz v každé kategorii.

Výsledky seriál RUNdál 2019

Výsledky seriál RUNdál 2018

l

TERMÍNY ZÁVODŮ 2020
JARNÍ27.3.2021 - sobota ZMĚNA !!!
LETNÍ20.6.2020 - sobota
PODZIMNÍ25.9.2021 - sobota ZMĚNA !!!
ZIMNÍ4.12.2021 - sobota ZMĚNA !!!

Přihláška
Podzimní RUNdál 2020

Pro přihlášení na jednotlivé závody přejděte na stránku daného závodu.

Seriálové trička RUNdál (funkční tričko), cena 250 Kč. Vyzvednutí proběhne na Podzimním RUNdálu 26.9.2020.

trikoRUNdal

Objednávka
Tričko RUNdál

KATEGORIE
Benjamínky, Benjamíniročníky 2016 a mladší
Předžákyně, Předžáciročníky 2013 a 2015
Mladší žákyně, Mladší žáciročníky 2010 - 2012
Starší žákyně, Starší žáciročníky 2007 - 2009
Dorostenky, Dorostenciročníky 2003 - 2006
Ženy Aročníky 2002 - 1981
Ženy Bročníky 1980 a starší
Muži Aročníky 2002 - 1981
Muži Bročníky 1980 - 1967
Muži Cročníky 1966 a starší

STARTOVNÉ PRO SERIÁL 2020 - zahrnuje start na všech závodech a zařazení do seriálu RUNdál 2020
Mládeždo 15.3.2019cena: 340 Kč
Ženy/Mužido 15.3.2019cena: 650 Kč

STARTOVNÉ JEDNOTLIVÉ ZÁVODY
Mládež100 Kč online přihláška; 150 Kč na místě
Ženy/Muži200 Kč online přihláška; 300 Kč na místě
Přeregistrace předem zdarma je možná před závodem do data viz. jednotlivé závody. Na místě s poplatkem 50 Kč.

Každý závodník obdrží startovní číslo, občerstvení a elektronický diplom. Na závod mu bude také zapůjčen čip, který se po závodě vrací výměnou za účastnickou medaili, která je připravena pro prvních 350 uhrazených registrací.

Bodování seriálu
1.místo-500 b.; 2.místo-490 b.; 3.místo-481 b.; 4.místo-473 b.; 5.místo-466 b.;
6.místo-460 b.; 7.místo-455 b.; 8.místo-451 b.; 9.místo-448 b.; 10.místo-446 b.;
Další získává o 1 b. méně než předchozí.

CENY - Finanční odměny v závodech dospělých, věcné ceny ve všech kategoriích.

OSTATNÍ USTANOVENÍ
-Závodníci jsou povinni připnout startovní číslo viditelně na hrudníku.
-Každý svým startem souhlasí, že startuje na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
-Závodníci musí dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat závazná pravidla silničního provozu.
-Závodů se smí zúčastnit pouze registrovaní a odprezentovaní závodníci, kteří uhradili startovné v plné výši.
-V případě uvedení špatného ročníku narození bude závodník diskvalifikován.
-Přísně se zakazuje běžet mimo plánovanou trať závodů.
-Závody se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky (výjimkou je zvýšené riziko ohrožení zdraví účastníků).

FB - RUNdál


PARTNEŘI SERIÁLU ZÁVODŮ RUNdál 2020

SLS3 Živan Enervit Joros Illík


TOPlist