jarofoto

Název závodu: Letní RUNdál 2018

Datum konání: Sobota 23. června 2018

Místo konání: Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 2631/6, PSČ: 70030

Pohár: Závod je zařazen do Moravskoslezského běžeckého poháru 2018

Prezentace: od 8:30 v prostorech zázemí závodu (nejpozději 15 minut před startem)

Šatny, úschovna věcí, sprchy a WC jsou k dispozici v zázemí závodu.

Za uložené věci mimo úschovnu neručíme.

ČASOVÝ PROGRAM
START KATEGORIE ROČNÍK DÉLKA TRATI
9:00 benjamínky, benjamíni 2014 a mladší 300 m
9:10 předžákyně, předžáci 2011 - 2013 400 m
9:20 mladší žákyně, žáci 2008 - 2010 500 m
9:30 starší žákyně, žáci 2005 - 2007 1000 m
10:00 dorostenci, dorostenky 2001 - 2004 2000 m
10:40 VYHLÁŠENÍ MLÁDEŽ
11:00 ženy A 2000 - 1979 4800 m
11:00 ženy B 1978 a starší 4800 m
12:00 muži A 2000 - 1979 4800 m
12:00 muži B 1978 - 1965 4800 m
12:00 muži C 1964 a starší 4800 m
13:00 VYHLÁŠENÍ ŽENY, MUŽI

KATEGORIE
Benjamínky, Benjamíniročníky 2014 a mladší
Předžákyně, Předžáciročníky 2011 a 2013
Mladší žákyně, Mladší žáciročníky 2008 - 2010
Starší žákyně, Starší žáciročníky 2005 - 2007
Dorostenky, Dorostenciročníky 2001 - 2004
Ženy Aročníky 2000 - 1979
Ženy Bročníky 1978 a starší
Muži Aročníky 2000 - 1979
Muži Bročníky 1978 - 1965
Muži Cročníky 1964 a starší

foto1 foto3 foto4 foto5

STARTOVNÉ - mládež
Online přihláška: do 15.6.2018 - 100 Kč
Na místě: 120 Kč
STARTOVNÉ - ženy/muži
Online přihláška: do 15.6.2018 - 200 Kč
Na místě: 250 Kč

Kapacita závodu je 300 závodníků.

Každý účastník obdrží medaili, startovní číslo, občerstvení a elektronický diplom.
V mládežnických kategoriích obdrží každý účastník sladkou odměnu.
Přihlášky online budou přijímány do pátku 15.6.2018.
Při neúčasti závodníka se startovné nevrací, ale lze převést na jinou osobu.

PŘIHLÁŠKA: Prostřednictvím našich webových stránek pod odkazem přihláška.

CENY: Věcné ceny ve všech kategoriích, finanční odměny v hlavním závodě na 4800m

OSTATNÍ USTANOVENÍ:
- Lékařská služba zajištěna. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového pořadu s ohledem na počet závodníků.
-Závodníci jsou povinni připnout startovní číslo viditelně na hrudníku.
-Mládež do 18 let startuje na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců.
-Každý svým startem souhlasí, že startuje na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
-Závodníci musí dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat závazná pravidla silničního provozu.
-Závodů se smí zúčastnit pouze registrovaní a odprezentovaní závodníci, kteří uhradili startovné v plné výši.
-V případě uvedení špatného ročníku narození bude závodník diskvalifikován.
-Přísně se zakazuje běžet mimo plánovanou trať závodů.
-Závody se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky (výjimkou je zvýšené riziko ohrožení zdraví účastníků).

Trať Muži a ŽenyTrať Mládež
TraťTrať

DOPRAVA: MHD - Tramvajová zast. KOTVA - 350m (č.2,7,11,15); Autobusová zast. KOTVA - 350m (č. 27,31,41,48,77). AUTEM - lze využít parkoviště v okolí gymnázia (cca 40 míst)

FB - RUNdál


PARTNEŘI SERIÁLU ZÁVODŮ RUNdál 2018

Enervit Zebrastores MaxxWin SLS3 Illík

Svět běhu Program Joros Decathlon Živan

UsuštoTOPlist