jarofoto

Kapacita závodu 350 účastníků.

Název závodu: Letní RUNdál 2020

Datum konání: Sobota 20. června 2020

Místo konání: Bělský les - Houpačky u lesa, ulice: Slučí, Ostrava

Prezentace: od 8:30 v prostorech zázemí závodu (nejpozději 15 minut před startem)

Úschovna věcí a WC jsou k dispozici v zázemí závodu.

Za uložené věci mimo úschovnu neručíme.

ČASOVÝ PROGRAM
START KATEGORIE ROČNÍK DÉLKA TRATI
9:00 benjamínky, benjamíni 2016 a mladší 300 m
9:10 předžákyně, předžáci 2013 - 2015 400 m
9:20 mladší žákyně, žáci 2010 - 2012 500 m
9:30 starší žákyně, žáci 2007 - 2009 1000 m
10:00 dorostenci, dorostenky 2003 - 2006 1500 m
10:40 VYHLÁŠENÍ MLÁDEŽ
11:00 ženy A 2002 - 1981 5000 m
11:00 ženy B 1980 a starší 5000 m
12:00 muži A 2002 - 1981 5000 m
12:00 muži B 1980 - 1967 5000 m
12:00 muži C 1966 a starší 5000 m
13:00 VYHLÁŠENÍ ŽENY, MUŽI

KATEGORIE
Benjamínky, Benjamíniročníky 2016 a mladší
Předžákyně, Předžáciročníky 2013 a 2015
Mladší žákyně, Mladší žáciročníky 2010 - 2012
Starší žákyně, Starší žáciročníky 2007 - 2009
Dorostenky, Dorostenciročníky 2003 - 2006
Ženy Aročníky 2002 - 1981
Ženy Bročníky 1980 a starší
Muži Aročníky 2002 - 1981
Muži Bročníky 1980 - 1967
Muži Cročníky 1966 a starší

foto1 foto3 foto4 foto5

STARTOVNÉ - mládež
Online přihláška: do 17.6.2020 - 100 Kč
Na místě: 150 Kč
STARTOVNÉ - ženy/muži
Online přihláška: do 17.6.2020 - 200 Kč
Na místě: 300 Kč

Účastnická medaile pro prvních 350 zaplacených přihlášek.
Každý účastník obdrží startovní číslo, občerstvení a elektronický diplom.
Závodník je povinen si na botu připevnit čip, dle návodu níže. Jakmile dorazí do cíle, čip vrátí výměnou za účastickou medaili.
Návod na nasazení čipu.
V mládežnických kategoriích obdrží každý účastník sladkou odměnu.
Přihlášky online budou přijímány do středy 17.6.2020.
Při neúčasti závodníka se startovné nevrací, ale lze převést na jinou osobu, a to do 19.6.2020 - 17h.
Na místě lze převést startovné s poplatkem 50 Kč.

PŘIHLÁŠKA: Prostřednictvím našich webových stránek pod odkazem přihláška.

CENY: Věcné ceny ve všech kategoriích, finanční odměny v hlavním závodě na 4800m

OSTATNÍ USTANOVENÍ:
- Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového pořadu s ohledem na počet závodníků.
-Závodníci jsou povinni připnout startovní číslo viditelně na hrudníku.
-Mládež do 18 let startuje na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců.
-Každý svým startem souhlasí, že startuje na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
-Závodníci musí dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat závazná pravidla silničního provozu.
-Závodů se smí zúčastnit pouze registrovaní a odprezentovaní závodníci, kteří uhradili startovné v plné výši.
-V případě uvedení špatného ročníku narození bude závodník diskvalifikován.
-Přísně se zakazuje běžet mimo plánovanou trať závodů.
-Závody se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky (výjimkou je zvýšené riziko ohrožení zdraví účastníků).

Trať Muži a ŽenyTrať Mládež
TraťTrať

DOPRAVA: MHD - Tramvajová zast. Antonína Poledníka - 800m (č.1,3,15,17); Autobusová zast. Bělský les - 550m (č. 26, 59). AUTEM - doporučujeme využít parkovat v přilehlé městké části Bělský les - 300m

FB - RUNdál


PARTNEŘI SERIÁLU ZÁVODŮ RUNdál 2020

SLS3 Živan Enervit Joros IllíkTOPlist