zimafoto
DŮLEŽITÉ!!!

Milé běžkyně a běžci, Zimní RUNdál se bude konat 4. 12. 2021. Dle aktuálních opratření v ČR, která se mohou každým dnem změnit.

U prezentace budeme vybírat >>Čestné prohlášení<<. Kdo nemá možnost tisku budou připraveny na prezentaci.

S pozdravem, Tým RUNdál.

Název závodu: Zimní RUNdál 2020

Datum konání: ZMĚNA !!! Sobota 4. prosince 2021

Místo konání: Bělský les

Zázemí závodu: Svázácká 3161/1D, Ostrava - Jih, 700 30 (Tankovna u koně)

Prezentace: od 8:30 v prostorech zázemí závodu (nejpozději 15 minut před startem)

Převléknutí, úschovna věcí a WC jsou k dispozici v zázemí závodu.

Za uložené věci mimo úschovnu neručíme.

ČASOVÝ PROGRAM
START KATEGORIE ROČNÍK DÉLKA TRATI
9:00 benjamínky, benjamíni 2016 a mladší 300 m
9:10 předžákyně, předžáci 2013 - 2015 400 m
9:20 mladší žákyně, žáci 2010 - 2012 500 m
9:30 starší žákyně, žáci 2007 - 2009 1200 m
10:00 dorostenci, dorostenky 2003 - 2006 1800 m
10:20 VYHLÁŠENÍ MLÁDEŽ A SERIÁL 2020
11:00 ženy A 2002 - 1981 4900 m
11:00 ženy B 1980 a starší 4900 m
12:00 muži A 2002 - 1981 4900 m
12:00 muži B 1980 - 1967 4900 m
12:00 muži C 1966 a starší 4900 m
13:00 VYHLÁŠENÍ ŽENY, MUŽI A SERIÁL 2020

KATEGORIE
Benjamínky, Benjamíniročníky 2016 a mladší
Předžákyně, Předžáciročníky 2013 a 2015
Mladší žákyně, Mladší žáciročníky 2010 - 2012
Starší žákyně, Starší žáciročníky 2007 - 2009
Dorostenky, Dorostenciročníky 2003 - 2006
Ženy Aročníky 2002 - 1981
Ženy Bročníky 1980 a starší
Muži Aročníky 2002 - 1981
Muži Bročníky 1980 - 1967
Muži Cročníky 1966 a starší

foto1 foto3 foto4 foto5

STARTOVNÉ - mládež
Online přihláška: do 28.11.2021 - 100 Kč
Na místě: 150 Kč
STARTOVNÉ - ženy/muži
Online přihláška: do 28.11.2021 - 200 Kč
Na místě: 300 Kč

Účastnická medaile pro prvních 350 zaplacených přihlášek.
Každý účastník obdrží startovní číslo, občerstvení a elektronický diplom.
Závodník je povinen si na botu připevnit čip, dle návodu níže. Jakmile dorazí do cíle, čip vrátí výměnou za účastickou medaili.
Návod na nasazení čipu.
V mládežnických kategoriích obdrží každý účastník sladkou odměnu.
Přihlášky online budou přijímány do pátku 28.11.2021.
Při neúčasti závodníka se startovné nevrací, ale lze převést na jinou osobu, a to do 3.12.2021 - 17h.
Na místě lze převést startovné s poplatkem 50 Kč.

PŘIHLÁŠKA: Prostřednictvím našich webových stránek pod odkazem přihláška.

CENY: Věcné ceny ve všech kategoriích, finanční odměny v hlavním závodě na 5000m

OSTATNÍ USTANOVENÍ: Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí, mládež do 18 let pak na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového pořadu s ohledem na počet závodníků.

Trať Muži a ŽenyTrať MládežZázemí závodu
TraťTraťTrať

DOPRAVA: MHD - Autobusová zast. NÁMĚSTÍ SNP - 250m (č. 41,77,48,31,27,96). AUTEM - doporučujeme využít parkoviště před Vodním areál Jih SAREZA - 50m

FB - RUNdál


PARTNEŘI SERIÁLU ZÁVODŮ RUNdál 2020

SLS3 Živan Enervit Joros IllíkTOPlist